หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
               
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว   อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

วิสัยทัศน์ อบต.ท่ามะนาว
“ตำบลแห่งพลังงานทดแทน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
 
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน ลักษณะทางกายภาพ ของตำบลท่ามะนาว ประกอบกับภาระหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ตำบลท่ามะนาว มีพันธกิจต่อการพัฒนา ดังนี้

พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการผลิตภาคเกษตรกรรม

เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มครอง ความปลอดภัยทางสังคม

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแบบเศรษฐกิจ พอเพียง และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การพาณิชย์ ส่งเสริมอาชีพ และพลังงานทดแทน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ท่องเที่ยว
เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/เศรษฐกิจ ชุมชนพร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษา
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นระเบียบชุมชนและการบรรเทาสาธารณภัย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

เพื่อดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ปัญหามลพิษต่าง ๆ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย

การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ การจัดเก็บรายได้และการบริการประชาชน และการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ
เป้าหมาย

เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีเอกสิทธิ์ในที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-689-891 โทรสาร : 036-689-891  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว  
จำนวนผู้เข้าชม 9,950,762 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10